top of page
VEVO Logo

Vevo เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเผยแพร่วิดีโอในอุตสาหกรรมเพลง ศิลปินรายใหญ่ทั้งหมดใช้ VEVO

 

หากคุณไม่มีช่องทาง Vevo ที่ใช้งานอยู่ ให้กรอกแบบฟอร์มขอใช้ช่องทางด้านล่างก่อนส่งแบบฟอร์มการจัดจำหน่าย รุ่น Vevo ของคุณจะพร้อมใช้งานบน YouTube เช่นเดียวกับบนแพลตฟอร์มที่รองรับ Vevo ทั้งหมด

 

Vevo สามารถใช้ได้บน; YouTube, Roku, Samsung TV Plus, Apple TV, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, Pluto TV, Vewd, Comcast (Xfinity X1 และ Xfinity Flex), VIZIO, NowTV, SkyQ, Foxxum, XITE, NetRange, Redbox, T-Mobile Play, Virgin Media, Xumo, Telstra เป็นต้น

bottom of page